vin bourru

freshly pressed wine | newly pressed wine | young wine | vernache

(fr.) młode wino dopiero co utoczone z beczki, przed całkowitym zakończeniem fermentacji, jeszcze pachnące drożdżami, zachmurzone; konsumuje się je najczęściej w regionie produkcji, w okresie zbiorów; we Francji jest specjalnością Gaillac, towarzyszy znakomicie orzechom i pieczonym kasztanom jadalnym; wyrażenie często używane jako synonim vin de primeur; w Niemczech znany jako federweißer, zawiera ok. 4% alkoholu i produkowany jest ze świeżo fermentowanego moszczu; w południowych Niemczech znany jest także jako süser, sauser, neuer süßer, w Szwajcarii i Południowym Tyrolu jako junger wein (młode wino), w Austrii i Bawarii jako sturm (od zachmurzonego wyglądu), w Palatynacie neuer wein (nowe wino), we Frankonii jako bremser, na Słowacji jako burčiak, w Czechach jako burčák, w Rumunii jako must; we Francji oprócz v.b. nazywany bywa także vernache; zasadniczo odnosi się do wszystkich stadiów fermentacji, od moszczu aż do gotowego wina; heuriger

vin clair

(fr.) nazwa bazowego wina do produkcji szampana, po pierwszej fermentacji alkoholowej i jabłkowo-mlekowej, ale przed drugą fermentacją; także określenie każdego wina po obciągu i klarowaniu; metoda szampańska

vin cuit

baked wine

(fr.) wino „gotowane”; we Francji jest winem w zasadzie domowym, wytwarzanym techniką koncentracji moszczu poprzez podgrzewanie w kociołku; zredukowany w ten sposób moszcz (25–50% początkowej objętości) często jest mocno skarmelizowany; wina te wytwarza się w Prowansji (Palette), gdzie towarzyszy tradycyjnym w tym regionie 13 deserom; do takiego skoncentrowanego przez podgrzewanie moszczu dodaje się moszczu świeżego, aby zapoczątkować fermentację trwającą wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat, aż wino osiągnie 14–15% alkoholu; po roku dojrzewania w beczce otrzymuje się nektar nazywany v.c.; jest to wino całkowicie różne od carthageny; w dawnej Burgundii wino to nazywano galant, a książęta burgundzcy utrzymywali specjalną służbę (sommelier-gallandier) do serwowania tego trunku; v.c. jest odpowiednikiem rzymskiego defrutum lub średniowiecznego włoskiego sapa; we Włoszech jeszcze współcześnie można spotkać ten typ wina pod nazwą mosto cotto, saba lub sapa, używa się go do tworzenia niektórych stylów wina marsala; określenie to czasami stosowane jest dla win wzmacnianych (rivesaltes, banyuls); prawdopodobnie zamieszanie to wynika z faktu, że wina typu rancio powstają w procesie, w którym m.in. wystawia się je w szklanych balonach (demi-john) na działanie słońca, co w jakimś stopniu przypomina gotowanie na słońcu, chociaż jest częścią élevage tych win; vin santo

vin de café

cheap house wine | café wine | vin d'une nuit

(fr.) lub wino jednej nocy (vin d’une nuit); lekkie czerwone wino, świeżeowocowe; nieco lekceważące określenie wina z niedostatkiem koloru lub struktury; pierwotnie określenie odnosiło się do lekkich, krótko macerowanych win śródziemnomorskich, nieco słodkawych, przeznaczonych do kawiarni, barów i winiarni; nie jest to negatywne określenie w stosunku do clairet

vin de garde

wine for aging/maturing

(fr.) wina z wiekiem zyskujące na jakości, w których uwydatniają się aromaty, głównie trzeciorzędne, zmienia się struktura zawartych w nich tanin i kwasowość; wina z potencjałem starzenia, których jakość organoleptyczna objawia się po wielu latach aż do momentu osiągnięcia fazy apogeum; czas tworzenia się aromatów trzeciorzędnych jest zmienny i zależy od apelacji, odmiany, rocznika zbioru i warunków przechowywania wina; win takich nie powinno się pić młodych (nie wcześniej niż po 3–5 latach); umownie wyróżnia się: wina o średnim potencjale starzenia (5–10 lat), dużym potencjale starzenia (10–20 lat) oraz o bardzo dużym potencjale starzenia (powyżej 20 lat); zasadniczo do tych kategorii nie należą wina lekkie, vin de primeur, vin de pays lub ich odpowiedniki oraz wina różowe; konsumenci uważają, że takich win nie powinno się pić zbyt wcześnie, ale też niezbyt późno; najlepsze roczniki Chateau d’Yquem osiągają swoje apogeum po 100–120 latach, żółte wina z Jury powinno się pić po minimum 30 latach, madery 100-letnie nikogo dziś nie dziwią; starzenie się wina; vin jaune; porto; sherry

vin de goutte

free run wine | drip | drainings | vin d'égouttage | vin de coulée

(fr.) czerwone wino pochodzące z moszczu swobodnie spływającego do zbiornika wyłącznie pod wpływem własnego ciężaru, bez ingerencji prasy winiarskiej, po ewentualnym foulage; z takiego soku tworzy się najbardziej szlachetne, delikatnesubtelne wina (vin fin); przeciwieństwo wina spod prasy (press wine); free run wine, vino de lágrima; vin de tête

vin de liqueur

liqueur wine

(fr.) skr. VDL; syn. mistelli; słodkie wina wzmacniane powstałe poprzez dodanie do świeżego moszczu spirytusu winnego, przed lub w trakcie fermentacji, np. pineau de charentes (koniak), floc de Gascogne (armaniak), macvin z Jury (marc); do VDL należą także znane wszystkim wina VDN, które różnią się od innych VDL tym, że w procesie produkcji używa się alkoholu neutralnego rektyfikowanego (a nie winnego) i dodaje się go podczas fermentacji moszczu; Unia Europejska przyswoiła sobie jednak tę nazwę dla określenia wszystkich win wzmacnianych (sherry, malaga, porto, madera, marsala); deserowe wino; ratafia; carthagène; likierowe wino