styl

szczególna jakość wina wywodząca się z odmiany winogron, miejsca pochodzenia, terroir lub sposobu produkcji; charakterystyczna kombinacja kilku komponentów: alkoholu, kwasów, tanin i cukrów, związana z określonym regionem, winnicą, a nawet konkretnym winiarzem; zespół cech charakterystycznych dla danego wina, np. s. sherry, médoc, szampana; s. musi być wyrazisty i zdefiniowany; wino każdego typu i z każdego regionu może mieć s., ale konkretne wino jest stylowe albo nie; s. stanowi swoiste piętno, swego rodzaju stempel osobowości i czaru danego wina; wino stylowe jest przeciwieństwem cech win technologicznych; istnieje ponadto wiele swoistych s. win białych i czerwonych; najbardziej spektakularny jest s. dębowy (vs. niedębowy), s. lekki (vs. ciężki); dosyć subiektywnie określa się też tzw. s. Nowego Świata i Starego Świata (europejski, klasyczny)