free run wine

(ang.) wino uzyskane z moszczu (soku) powstałego wyłącznie pod wpływem własnego ciężaru winogron, bez użycia prasy winiarskiej; uważane za najbardziej delikatne, wyższej jakości; press wine; vin de goutte