słomkowe, słomkowożółte

paille | straw yellow | straw-coloured

kolor białego wina, o żółtawym odcieniu, przypominającym słomę; kolor występujący w większości młodych, białych win, między żółtym a zielonym; niekiedy określa się go jako cytrynowy; vin de paille

smaczne, smakowite

gouteux | luscious | tasty | savory | sapid | gorgeous | savoureux | sapide

bardzo pozytywne określenie wina dającego prawdziwą przyjemność degustacji poprzez pełnię smaku; soczystość; krągłość; hojność; określenie wina świeżego, owocowego i interesującego

smak

gout | flavor | savor | the sense of taste | tang | taste | saveur

ogólne wyrażenie określające wszystkie wrażenia, jakie powoduje wino w ustach; jakość postrzegana zmysłem smaku, jeden z podstawowych zmysłów służących do chemicznej analizy składu pokarmu za pomocą kubków smakowych znajdujących się w jamie ustnej; rozpoznawanie s. uważa się za jedno z najbardziej złożonych ludzkich zachowań; u człowieka węch i s. nie są oddzielone, stąd potocznie określa się tak sumę wszystkich wrażeń smakowych i węchowych, czyli w ustach i nosie (posmak); ludzki język jest mniej czuły niż powonienie i jest w stanie rozróżnić jedynie cztery podstawowe s.: kwaśny; słodki; gorzki i słony; słony s. praktycznie nie występuje w winie, czasami można go wyczuć np. w sherry manzanilla (współczesna nauka rozróżnia jeszcze 5. smakumami – którego receptory wykrywają obecność kwasu glutaminowego wyczuwalnego np. w pomidorach, jednak w winie prawie on nie występuje, niektórzy uważają, że umami odpowiada za wrażenia metaliczności pozostawiane w ustach po degustacji pełnych ciała czerwonych win); ludzki język bez zmysłu węchu nie byłby w stanie rozróżnić bardziej subtelnych s.; próg percepcji smakowej (próg wrażliwości smakowej) jest wśród ludzi mocno zróżnicowany z uwagi na różną liczbę kubków smakowych głównie na języku oraz na podniebieniu i w gardle; w zależności od skłonności genetycznych może ich być mniej niż 100 lub więcej niż 400 na cm2; około 50% ludzi odczuwa s. na średnim poziomie; niski i podwyższony próg percepcji rozkłada się mniej więcej po połowie; ponadto z wiekiem człowiek odczuwa s. coraz słabiej i procesu tego nie można zahamować; między 60. a 80. r.ż. znika aż 2/3 kubków smakowych; w sensie estetycznym s. jest innym określeniem indywidualnego gustu; w tym znaczeniu często występuje określenie s. amerykańskiego (goût americain, American taste), które dotyczy upodobania do słodkich szampanów, z kolei angielski s. (goût anglais, English taste) preferuje wytrawnego szampana; zróżnicowana kwasowość win białych powoduje, że określa się je często jako: zielone, kwaskowate, kwaśne, z nerwem, żywe, świeże, płaskie; uwzględniając natomiast zawarty w nich cukier: kruche, giętkie, tłuste, miękkie, ciężkie; czerwone wina o różnej kwasowości bywają określane jako: kwaśne, żywe, świeże, a z uwagi na zawartość cukru jako miękkie, harmonijne, mięsiste, tłuste, oleiste; ze względu na zawartość garbników w czerwonym winie używa się takich określeń, jak: zdecydowane, trwałe, rzetelne, dobrze zbudowane, taninowe, gorzkie, kanciaste; s. podobnie jak bukiet powinien odzwierciedlać typowe cechy wina, a więc szczep, rocznik, region itp.; stąd nie można porównywać win z różnych odmian i regionów, które reprezentują całkowicie odmienne wartości (np. wina bordoskie i burgundy); terroir; węch; dotykowe cechy wina

smak amerykański

american taste | gout américain

upodobanie do niezbyt wytrawnych win, szczególnie szampanów; obejmuje wina o zawyżonej zawartości cukrów, przeznaczonych na rynek amerykański; style szampana

smak angielski

English taste | gout anglais

w zależności od kontekstu może oznaczać upodobanie do smaku wytrawnego szampana (style szampana), ale także do wielkich, gładkich burgundów

smak beczki

barrel taste | gout de fut

określenie dwuznaczne; jeśli ma wymiar pozytywny, oznacza wino o cechach charakterystycznych dla nowej, dębowej beczki, w której dojrzewało (dębowe); w sensie negatywnym oznacza trudny do usunięcia smak starego, spleśniałego drewna, wino o niemiłym zapachu i aromacie butwiejącej beczki, wilgotnej ziemi, stęchlizny; wada niemożliwa do usunięcia, najczęściej jej przyczyną są niezdezynfekowane, niestarannie umyte beczki

smak drewna

gout de bois | wood taste

syn. smaku beczki

smak kurzu

dust | poussiere | gout de poussiere

stały lub przejściowy, nieprzyjemny zapach wina przypominający kurz lub pył, jego przyczyną jest użycie źle oczyszczonych pojemników lub uszkodzenie korka

smak papieru (kartonu)

cardboard | carton | paper | gout de papier | papier | gout de carton mouillé

nieprzyjemny smak lub aromat, którego przyczyną jest zła filtracja lub złe składowanie wina; zapach przypominający klej i mokry karton jest prawdopodobnie wadą pochodzącą od merkaptanów; zapach suchego, przykurzonego kartonu może pochodzić z przechowywanych w kartonach kieliszków

smak światła

taste of light | light-struck | gout de lumiere

nieco ekscentryczne określenie szczególnego smaku wina wystawionego na działanie światła, przypominającego gumę (wulkanizowany kauczuk); ta cecha ma charakter bardziej redukcyjny niż oksydacyjny, jest bliższa cechom rancio i madery niż sherry; pojawia się w wyniku szkodliwych zmian chemicznych na skutek fotolizy; najbardziej wrażliwe na światło są białe wina musujące i spokojne; z tego powodu białe butelki z winem chroni się przezroczystym papierem anty-UV (np. butelki szampana Cristal z winnica Louisa Roederera), papierem nieprzepuszczającym światła lub kartonem; wystarczy kilka godzin, aby wino osiągnęło taki smak