taninowe, taniczne

wino o dużej koncentracji tanin, silnie ściągające i dające wrażenie suchości oraz gorzkości na podniebieniu; typowa cecha win młodych, niegotowych do picia; wino jeszcze niezrównoważone, które zwykle można jeszcze przechowywać przez kilka lat; taniny dodają winu trwałości, stanowczości, ale także pewnej twardości i szorstkości, a nawet agresywności, co powoduje, że w młodości rzadko nadaje się ono do picia; z czasem ta młodzieńcza chropawość rozprasza się, znika; wysoka taninowość jest charakterystyczna dla wielkich czerwonych, ale jeszcze niedojrzałych win, uzyskiwanych z pomocą pras winiarskich, win, w których do procesu klarowania użyto tanin oraz tanich win wzbogaconych dla poprawy jakości w sposób niekontrolowany w wióra dębowe; cierpkie; ostre