kanciaste

cierpkie wino, z przewagą kwasów nad garbnikami, któremu brakuje owocowości, miękkości, giętkości, krągłości oraz głębi; cecha wytrawnych, zbyt młodych i zbyt kwaskowatych win ze słabych roczników; przeciwieństwo win okrągłych, miękkich, giętkich; surowe