rocznik

rok zbioru i winifikacji, rok narodzin wina; lata mogą być wielkiesłabe, nadawać winu cechy szczególne; jakość r. zależy od całości klimatycznych determinujących jakość wina oraz jego potencjału starzenia; r. ma szczególne znaczenie w klimacie umiarkowanym; we Francji cała produkcja wina oznaczona konkretnym r. musi pochodzić z tego roku; ustawodawstwo europejskie dopuszcza jednak dodanie 15% win z innego r.; mówiąc o r., często podkreśla się szczególny rok wina: warto jednak być bardzo ostrożnym, ponieważ nawet bardzo dobry r. nie jest gwarancją wysokiej jakości; obecnie nawet w bardzo słabych latach niektórzy winiarze potrafią wyprodukować wspaniałe wino; w Szampanii i porto r. oznacza się tylko wina w wyjątkowych latach o szczególnej jakości; określenie „lekki r.” oznacza taki, w którym powstają względnielekkie wina, „wielki r.” to ten, w którym powstają wina wielkie (wielki rocznik); non vintage; vintage; style szampana; wiek wina; porto rocznikowe