harmonia, harmonijne

wino, którego wszystkie elementy zachowują właściwą proporcję między sobą; można powiedzieć, że są w pełnej symbiozie; wino zrównoważone (równowaga) i eleganckie, o składnikach wyważonych, przyjemnych, w pełni zintegrowane, gotowe do picia; dotyczy zarówno smaku, zapachu, jak i koloru; równowaga jest czymś innym niż h., młode wino może być zrównoważone, ale niekoniecznie h.; h. jest stanem wina, które osiagnęło najwyższy stopień zrównoważenia, cechuje wina wielkie i jest niezbędnym warunkiem ich wysokiej jakości; dojrzałość