zintegrowane

termin degustacyjny oznaczający wino, którego wszystkie składowe, takie jak taniny, kwasy, alkohol, w miarę rozwoju wina zacierają się, równoważąc się, dążąc do pełnej harmonii; równowaga