winnica

obszar obsadzony winną winoroślą, którego granice wyznacza właściciel lub uwarunkowania geograficzne i/lub geologiczne