zafałszowane

adulterated | frelaté | maquillé | trafiqué

w komentarzu degustacyjnym oznacza wino, w którym w zaawansowanym procesie elevage usunięto lub poprawiono jego niedostatki lub wady za pomocą środków nieakceptowanych przez kodeks winiarski

zamknięte

tight | distant | ferme | backward | closed | closed-in

wino niemające jeszcze właściwej mu ekspresji, które nie może ujawnić swego aromatu i/lub smaku; określenie dotyczy przede wszystkim win długo dojrzewających, wysokiej jakości, które z uporem pozostają twarde podczas wielu lat, w oczekiwaniu na swoje apogeum; zwykle są to wina bardzo bogatetaniny, znajdujące się w fazie ewolucji lub będące w słabszej części swego potencjalnego rozwoju; warto pamiętać, że wino po nalaniu do butelki przechodzi kilka faz rozwoju: pominąwszy fazę choroby butelkowej, wino przechodzi w stan młodości charakteryzującej się aromatami pierwszo- i drugorzędowymi, w której pierwszoplanowa jest owocowość, następnie wino ponownie się zamyka, aby dojrzewając dalej, osiągnąć apogeum, w którym rozwija aromaty trzeciorzędne, stając się winem złożonym (kompleksowym), zrównoważonym; aby osiągnąć apogeum, wina mogą rozwijać się 4–7 lat, te najbardziej długowieczne 10 lat i dłużej; z różnych powodów niektóre wina nie mogą w pełni się rozwinąć i pozostają w fazie zamknięcia; wino z. może być skoncentrowane, z charakterem, jednak mieć nierozwinięty aromatsmak; może to być stan przejściowy dobrego wina, które utraciło swą młodość, ale jeszcze nie jest dojrzałe; czas otwarcia się wina zależy od rocznika oraz warunków składowania wina; niektóre źle zrobione wina, z nadmiarem dębu, mogą się nigdy nie otworzyć i nie osiągnąć właściwej dojrzałemu winu równowagi; oznacza równiż wino, którego aromat otwiera się stopniowo, po pewnym czasie od otwarcia butelki, ale może także wcale się nie otworzyć; cecha charakterystyczna młodych wielkich win bordoskich, barolo, barbaresco, ale także białych i czerwonych burgundów; określenie odnoszące się do struktury, koncentracji i ciała wina, kiedy nie może ono w pełni wyrazić swych zalet, swego potencjału, z uwagi na młody wiek; złożone wino o wysokiej koncentracji owoców, dobrej strukturze, które zaledwie sugeruje potencjalną przyszłą wielkość, trochę twarde, ale przyjemne; młode, dobre wina mogą być w stanie zamknięcia przez 1–1,5 roku po rozlaniu do butelek i w zależności od rocznika oraz warunków przechowywania pozostawać w tym stanie nawet od kilku do kilkunastu lat; nieme wino; otwarcie wina; kanciaste; składowanie wina

zamrażanie

freezing | congélation

jedna z naturalnych metod koncentracji moszczu, w chłodnych regionach stosowana przy wytwarzaniu win lodowych (niemiecki i austriacki eiswein, kanadyjski icewine); w regionach gorących koncentrację osiąga się metodą passerillage, passito, odparowywaniem moszczu lub osmozą odwróconą; metoda ta nie jest zalecana, chociaż stosowana przy koncentracji moszczu w winach stołowych; krioekstrakcja

zapach

odor | fumet | nez | smell | odeur | odorat

w najogólniejszym sensie z. jest cechą związków chemicznych lub ich mieszanin (odorantów), polegającą na zdolności do pobudzania narządu węchu, czyli odgrywania roli bodźców wywołujących wrażenia węchowe; wyrażenie zarezerwowane wyłącznie dla wrażeń węchowych postrzeganych przez nos, w odróżnieniu od aromatu postrzeganego również podniebieniem (węch); zapach może być zarówno dobry, jak i zły, słowo to nie ma konotacji pozytywnych tak jak aromat czy perfumy; według naukowców w winie istnieje około 800 związków zapachowych; ponieważ większość nie jest wyczuwana przez narządy zmysłów można je zidentyfikować jedynie metodami chemicznymi; ich koncentracja jest tak nieznaczna, że nie przekracza ludzkiego progu percepcji; także jedno z określeń drugiego etapu degustacji wina (nos); posmak; aromatów rodziny; odmianowy charakter; redukcja; utlenionne wino; estry; degustacja

zapałka (zapalona)

burnt match | allumette brulé | matchstick

nieco dziwne, ale zrozumiałe określenie degustacyjne wskazujące na zapach dwutlenku siarki, gazu przypominającego woń z.z.; ten względnie świeży zapach jest różny od znanego zapachu siarki, sugeruje, że wino niedawno zabutelkowano; zapach ten czasami pojawia się w białych winach, łatwo go usunąć poprzez dekantację lub kręcenie kieliszkiem; krzemienne; aromaty chemiczne

zasobne

rich | étoffé

pozytywne określenie wina dobrze zrównoważonego (równowaga) i bogatego, będące syn. wina pełnego, intensywnego, szczodrego, hojnego, bujnego, krzepkiego, z piękną suknią

zawartość alkoholu

alcohol by volume | alcool par volume

ilość alkoholu podawana zwykle w procentach objętościowych (ABV); niewzmacniane wina mogą go zawierać ok. 7,5–16%, wzmacniane nawet 24% objętości