zamknięte

wino niemające jeszcze właściwej mu ekspresji, które nie może ujawnić swego aromatu i/lub smaku; określenie dotyczy przede wszystkim win długo dojrzewających, wysokiej jakości, które z uporem pozostają twarde podczas wielu lat, w oczekiwaniu na swoje apogeum; zwykle są to wina bardzo bogatetaniny, znajdujące się w fazie ewolucji lub będące w słabszej części swego potencjalnego rozwoju; warto pamiętać, że wino po nalaniu do butelki przechodzi kilka faz rozwoju: pominąwszy fazę choroby butelkowej, wino przechodzi w stan młodości charakteryzującej się aromatami pierwszo- i drugorzędowymi, w której pierwszoplanowa jest owocowość, następnie wino ponownie się zamyka, aby dojrzewając dalej, osiągnąć apogeum, w którym rozwija aromaty trzeciorzędne, stając się winem złożonym (kompleksowym), zrównoważonym; aby osiągnąć apogeum, wina mogą rozwijać się 4–7 lat, te najbardziej długowieczne 10 lat i dłużej; z różnych powodów niektóre wina nie mogą w pełni się rozwinąć i pozostają w fazie zamknięcia; wino z. może być skoncentrowane, z charakterem, jednak mieć nierozwinięty aromatsmak; może to być stan przejściowy dobrego wina, które utraciło swą młodość, ale jeszcze nie jest dojrzałe; czas otwarcia się wina zależy od rocznika oraz warunków składowania wina; niektóre źle zrobione wina, z nadmiarem dębu, mogą się nigdy nie otworzyć i nie osiągnąć właściwej dojrzałemu winu równowagi; oznacza równiż wino, którego aromat otwiera się stopniowo, po pewnym czasie od otwarcia butelki, ale może także wcale się nie otworzyć; cecha charakterystyczna młodych wielkich win bordoskich, barolo, barbaresco, ale także białych i czerwonych burgundów; określenie odnoszące się do struktury, koncentracji i ciała wina, kiedy nie może ono w pełni wyrazić swych zalet, swego potencjału, z uwagi na młody wiek; złożone wino o wysokiej koncentracji owoców, dobrej strukturze, które zaledwie sugeruje potencjalną przyszłą wielkość, trochę twarde, ale przyjemne; młode, dobre wina mogą być w stanie zamknięcia przez 1–1,5 roku po rozlaniu do butelek i w zależności od rocznika oraz warunków przechowywania pozostawać w tym stanie nawet od kilku do kilkunastu lat; nieme wino; otwarcie wina; kanciaste; składowanie wina