dziwne

nietypowe, o obcym zapachu i smaku; dziwne, sprawiające degustującemu trudności, z niezwykłymi cechami wina, zarówno pozytywnymi, jak i wadami