nakrętki

nowe, alternatywne wobec naturalnego i syntetycznego korka zamknięcie butelek z winem; zaletą n. jest eliminacja zepsucia wina z powodu ewentualnej wady naturalnego korka oraz łatwość otwarcia butelki; ujemną stroną tego rozwiązania jest niebagatelna sprawa eliminacji romantycznej procedury otwierania butelki i niemożność dojrzewania wina, tak jak to dzieje się w przypadku zastosowania korka naturalnego; korki syntetyczne i zakrętki wypierają obecnie naturalny korek, szczególnie często stosuje się je do win niewymagających dojrzewania, do bieżącego spożycia; niestety, wina dłużej przechowywane pod kapslem wykazywać mogą oznaki redukcji; korek jako materiał biologiczny nie może być całkiem sterylny i bywa zainfekowany grzybem, który powoduje zepsucie wina, często określane jest ono jako korkowe; straty winiarzy powodowane infekcją korków, w zależności od klasy wina, mogą sięgać nawet 5%; najbardziej zdetermnowani winiarze, np. australijscy, chcą zamykać butelki n. w przypadku większości swoich win, nawet tych wysokiej klasy niewymagających starzenia i win przeznaczonych do wczesnej konsumpcji; n. typu stelvin lux+ są na tyle atrakcyjne, że zaczyna się ich używać nawet w konserwatywnym Bordeaux; korek; korek syntetyczny