alkohol metylowy

alcool methylique | methyl alcohol | methanol

produkt uboczny fermentacji alkoholowej, który tworzy się podczas enzymatycznej hydrolizy pektyn; wina czerwone mogą zawierać 0,15–0,45% a.m., białe jeszcze mniej – do 0,05%; ilości te nie mają żadnego negatywnego wpływu na zdrowie

alkohol neutralny

neutral alcohol | alcool neutre

wódka wydestylowana i rektyfikowana do najwyższego stężenia alkoholu, spirytus (~96%); teoretycznie spirytus 100% nie posiada żadnych cech szczególnych, nie ma więc wpływu na charakter aromatu produktu; w praktyce każdą wódkę zawierającą ponad 85% alkoholu uważa się za neutralną; używany do zatrzymywania fermentacji w winach typu VDN (np. banyuls)

alkohol potencjalny

potential alcohol | alcool potentiel

potencjalna zawartość alkoholu; w winie zależy od wagi moszczu; większa zawartość cukru w moszczu przed fermentacją oznacza większe stężenie alkoholu w przyszłym winie, a więc wyższe stężenie a.p.; → alkohol etylowy

alkohole wyższe

higher alcohols | fusel oils | huiles de fusel | alcools supérieurs

występują w winie w śladowych ilościach, mają pozytywny wpływ na cechy smakowo-zapachowe wina, np. alkohole amylowe odpowiedzialne są za aromaty dojrzałych gruszek, melona, jabłek, gumy do żucia, raczej związane z prostymi winami pozbawionymi złożoności; ich wyższe stężenie może spowodować silny i ostry zapach wina; stanowią raczej problem przy destylacji, gdzie usuwa się je jako tzw. fuzel, przy otrzymywaniu alkoholu etylowego

alkoholowe

capiteux | vineux | intoxicating | heady | alcoholic | spirituous | alcooleux

in. gorące lub palące, dające wrażenie ciepła, bardzo bogatealkohol, niezrównoważone, sprawiające wrażenie ciężkiego, mało eleganckiego; charakter większości win z gorącego klimatu, w klimacie bardziej umiarkowanym wina takie cechują się niższą kwasowością; jako termin degustacyjny ma zwykle znaczenie pejoratywne; a. może oznaczać także brak równoważących go smaków, przede wszystkim skoncentrowanego smaku owoców; w odniesieniu do aromatu a. oznacza wino, w którym dominuje alkohol; → alkohol etylowy, uderzające do głowy, mocnepotężne

Allier

departament w centralnej Francji, z którego pochodzi dąb służący do wyrobu beczek do wina; → barrique, dąb, Tronçais, Nevers

almacenista

stockholder

(hiszp.) w Andaluzji oznacza małą firmę lub bodegę, która sama nie handluje sherry, jedynie je przechowuje przez dziesiątki lat; a. są instytucją unikalną dla sherry; postarzają wina z własnej winnicy lub skupują zapasy młodych win od innych, poddają je długiemu starzeniu w systemie solera, magazynują, by w końcu występować w roli hurtownika (hiszp. „almacén” – przechowywać); a. nie mają prawa butelkowania swoich win, mogą sprzedawać je innym, większym bodegom, tzw. embotelladoras oferującym je pod własną marką; w efekcie ich funkcja sprowadza się wyłącznie do utrzymywania swego rodzaju „biblioteki” starych win, do których dostęp mają embotelladoras; oni z kolei, mając dostęp do starych sherry, mają możliwość tworzenia win w charakterystycznym dla nich stylu, często ekstremalnie unikalnych i nadzwyczajnych; najbardziej znaną bodegą kupującą, butelkującą oraz sprzedającą sherry od a. jest Emilio Lustau, który jako jedyny butelkuje i sprzedaje również sherrry bez ich mieszania, pod nazwiskiem a.

almude

(port.) portugalska miara pojemności; dokładna miara różni się nieco w zależności od regionu; w porto ma 25,08 l, lizbońska tylko 16,54 l; → pipa