mocne, moc

określenie implikujące intensywny charakter wina odczuwany w jamie ustnej; termin wieloznaczny, używany jednak bardziej w kontekście win czerwonych niż białych; wskazuje na wino o dobrej budowie, solidnej zawartości tanin, kwasów, wyraźnie alkoholowe (w tym gliceryna), pełne smaku, stanowcze na podniebieniu, niezbyt miękkie; przeciwieństwo wina delikatnego, słabego, wiotkiego; m. postrzega się jako ciężar wina na podniebieniu; na ogół wina takie, jeśli nie złagodnieją po odpowiednim okresie starzenia, pozostaną twarde; często określa się tak wina jeszcze niezrównoważone z powodu nadmiaru alkoholu, krzepkie, potężne, treściwe, aromatyczne, z wigorem, o intensywnym smaku; tę  moc (gorąco) odczuwa się w przełyku i żołądku; bywa, że cecha ta jest sztucznie osiągana za pomocą specjalnych technik winiarskich, w takim przypadku degustatorzy uważają ją za wadę; potężne, także w odniesieniu do finiszu wina; zwykle m. kojarzy się z winami młodymi, po których oczekuje się dobrego starzenia, dojrzewania; takie wina mogą towarzyszyć pikantnym, aromatycznym daniom; moc, trwałość złożoność są cechami pięknego wina; przeciwieństwo wina damskiego; cecha całkowicie nie na miejscu w przypadku win primeur; w białych winach oznacza niezbyt miękką teksturę, ale nie za ostrą czy twardą; płaskie; asertywne; męskie; solidne; gorące; uderzające do głowy