alkohol potencjalny

potencjalna zawartość alkoholu; w winie zależy od wagi moszczu; większa zawartość cukru w moszczu przed fermentacją oznacza większe stężenie alkoholu w przyszłym winie, a więc wyższe stężenie a.p.; → alkohol etylowy