alkohol metylowy

produkt uboczny fermentacji alkoholowej, który tworzy się podczas enzymatycznej hydrolizy pektyn; wina czerwone mogą zawierać 0,15–0,45% a.m., białe jeszcze mniej – do 0,05%; ilości te nie mają żadnego negatywnego wpływu na zdrowie