FESTUS Wine & Spirits since 1996 - sklep z winem

FESTUS - sklep z winami - importer win oraz alkoholi mocnych

QmP

(niem.) skr. od Qualitätswein mit Prädikat; wyższa niż QbA kategoria win niemieckich, określenie win jakościowych, oryginalnie klasyfikowanych według wzrostu wagi moszczu użytego do ich produkcji; jest to system klasyfikacyjny oparty na zawartości cukru w moszczu użytym do wytwarzania wina, sugerujący, że im wyższa zawartość cukru, tym wino jest lepsze, co niekoniecznie musi być prawdą, ponadto wyższa waga moszczu nie zawsze decyduje o tym, że wino jest słodsze: wino wytwarzane z moszczu o wyższej wadze, czyli większej zawartości cukru, może być winifikowane jako wytrawne, a więc niekoniecznie musi smakować bardziej słodko; w tej kategorii znajduje się sześć klas win: kabinett, spätlese, auslese, beerenauslese, trockenbeerenausleseeiswein; pierwsze trzy klasy mogą być również wytrawne; prawo winiarskie określające kryteria QbA i QmP ustanowiono w 1971 r., w 2007 roku QmP zastąpiono określeniem Prädikatswein obowiązującym od początku 2011 r.; Prädikatswein obowiązkowo muszą pochodzić z jednego z 39 obszarów winnych (Bereich) będących podregionami 13 regionów winiarskich Niemiec; wina te nie mogą być szaptalizowane (szaptalizacja) ani wzmacniane alkoholem; na systemie niemieckim oparta jest także klasyfikacja win austriackich; dodatkowo w Austrii występują wina określane jako ausbruch, schilfwein, strohwein; tafelwein


POKAŻ: