Bereich

(niem.) okręg produkcji wina; grupa plantacji w sąsiadujących ze sobą wsiach produkujących wina o podobnym charakterze; nazwa pochodzi zwykle od najsłynniejszej wsi w danym B. (np. Bernkastel nad Mozelą); B. wchodzą w skład większej jednostki zwanej Anbaugebiet; może dzielić się na kilka Grosslagen (grupy winnic)