reserve

(ang.) niezbyt precyzyjny termin używany przez producentów, głównie z Nowego Świata, zastrzeżony dla szczególnie dobrych win (w innym znaczeniu niż reserva albo riserva): stąd wiele na rynku win z określeniami typu „estate reserve”, „reserve selection”, „vintner’s reserve”, „private reserve” itd.; w odniesieniu do tanich win określenie praktycznie bez znaczenia; we Francji pojęcie to, jako mało precyzyjne, w kontekście markowych win nie jest używane, nawet jeśli się pojawia, nie ma żadnego legalnego znaczenia; zwyczajowo używane w odniesieniu do win starzonych przez négociants, następnie wykorzystywanych w procesie assemblage; terminu tego używa się też w szerszym znaczeniu w odniesieniu do win starzonych przed sprzedażą; madera; vin de reserve