konsystencja wina

wyczuwalna tekstura wina; gdy jest dobra, daje wrażenie jędrności, bogactwa, zwartości i gęstości na podniebieniu, wino wówczas określa się jako lepkie, twarde, miękkie, sprężyste; przeciwieństwem wina o dobrej k. jest wino o słabej k.: lekkie, cienkie, liche, słabe, wątłe, wodniste, nieobecne; określenie, że wino jest lepkie lub ciastowate, gęste wcale nie oznacza, że ma k. gęstego oleju lub lepkiego płynu: koresponduje jedynie z pewnym stanem fizycznym wina; k. wyczuwa się jako wrażenie dotykowe (dotykowe cechy wina); moc gęstość, czyli stopień koncentracji wina, tłumaczą jego k.; koncentracja; skoncentrowane