rezerwa

określenie często nadużywane na etykietach win; w odniesieniu do AOC może wskazywać na wina, które w procesie produkcji były przedmiotem szczególnej selekcji producenta; wszelkie inne tego typu określenia, jak rezerwa właściciela, rezerwa szefa itp., nie mają żadnego formalnego lub wartościującego znaczenia i nie są gwarancją jakości wina; w krajach anglosaskich, np. w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, określenie „rezerwa” lub „rezerwa specjalna” nie jest definiowane przez prawo; reserva; reserve; riserva; vin de reserve