fermentacja octowa

przemiana alkoholu etylowego przez bakterie octowe (acetobacter-mycoderma aceti) na kwas octowy, która w konsekwencji może wywołać chorobę wina; następuje tylko w obecności tlenu, powoduje wzrost kwasowości lotnej, rozwój obcych zapachów, głównie octu; kwaśnienie wina; octowe