bakterie

jednokomórkowe mikroorganizmy rozmnażające się przez podział; stanowią bardzo duże zagrożenie dla wina, szczególnie bakterie octowe (acetobacter), które rozwijają się w obecności tlenu, powodując kwaśnienie wina; aby nie dopuścić do infekcji bakteryjnej, trzeba wino chronić przed dostępem powietrza; niekiedy b. są niezwykle użyteczne, np. bakterie mlekowe znajdujące się w winogronach i rozwijające się w środowisku tlenowym zapoczątkowują bardzo ważną w winiarstwie fermentację jabłkowo-mlekową; te same b. mogą póżniej powodować choroby wina, stąd po fermentacji jabłkowo-mlekowej eliminuje się je poprzez siarkowanie