dry

(ang.) wytrawne; powszechnie używany anglicyzm oznaczający zasadniczo wino niesłodkie; w winach spokojnych wytrawnym jest wino zawierające poniżej 4 g/l cukru resztkowego; niektóre wina są bardzo wytrawne (ang. bone-dry); paradoksalnie w terminologii szampańskiej dry (fr. sec) nie oznacza wina wytrawnego, lecz wino musujące o zawartości cukru resztkowego 17–32 g/l, a więc półwytrawne; słodkość win musujących i spokojnych; wytrawne; demi-sec; off-dry; doux; style szampana; słodkość sherry