FESTUS Wine & Spirits since 1996 - sklep z winem

FESTUS - sklep z winami - importer win oraz alkoholi mocnych

długie, długość

syn. trwałości aromatycznej i trwałości smakowej wina; czas, przez jaki trwa w ustach smak aromat wina, pobudzając podniebienie, po jego połknięciu; okeślenie wina szczególnie silnie i trwale oddziałującego na podniebienie; ważna miara jakości, cecha bardzo pożądana w każdym dobrej klasy zharmonizowanym winie; nie powinna to być d. kwasowa, taninowa czy długie utrzymywanie się w ustach palącego alkoholu; d. oznacza wino o utrzymującym się przez jakiś czas posmaku; niektórzy mówią czasami o dobrej d., niektórzy, acz niedokładnie, używają tego słowa jako syn. finiszu (d. finisz); wino jest d., gdy po jego połknięciu odczuwa się jego obecność przez określony, krótszy lub dłuższy, czas; odczuwanie aromatu i smaku wina na podniebieniu może trwać od kilku sekund do kilku minut (caudalie); jeśli wrażenia sensoryczne znikają po 10–15 s, mówi się o winie krótkim, 15–30 s – o winie o średniej długości, 30–45 s – o winie d., powyżej 45 s – o winie bardzo d.; w młodym winie jego długość w dużym stopniu świadczy o jego klasie; trwałość; krótkie; harmonia; atak; vin de garde


POKAŻ: