cuvée

(fr.) cuvée, od „cuve” – zbiornik, kadź; niezbyt precyzyjne określenie konkretnej, wyjątkowej partii wina przeznaczonej do procesu assemblage lub wyodrębnionej dla jego jakości, albo produkowanej w specjalny sposób; w Szampanii określa się tak wino z pierwszego tłoczenia, także mieszankę różnych win zarówno pod względem pochodzenia, jak i typu; tam ma również na celu stworzenie powtarzanego rok po roku, rozpoznawalnego stylu szampana; mieszanka z wyjątkowych partii dobrego wina określana jest przez producentów mianem cuvée prestige; w Dolinie Rodanu określa się tak wyjątkową partię wina ze szczególnej odmiany (odmian), oddzielnie butelkowaną; w Burgundii termin ten wskazuje na wysokiej jakości wino ze ściśle określonej działki, z tego samego zbioru, wytwarzanego z zastosowaniem tych samych technik élevage i starzenia wina; traktowana jest jako ekwiwalent cru; w Stanach Zjednoczonych określenia tego używa się w celu identyfikacji specjalnej, wyjątkowej partii wina, w Australii zamiast c. używa się częściej określenia bin z określonym numerem; niekiedy używa się tego określenia w znaczeniu vintage, czyli wszystkich win z danego roku; jest to również inne określenie techniki assemblage; metoda szampańska; mieszanie wina; kupaż