achat en primeur

(fr.) wino sprzedawane, kiedy jest jeszcze w beczce, w kontrakcie terminowym; wina zwane także wine futures odnoszą się do zakupu zaraz po ich wytworzeniu, przed zabutelkowaniem; pierwotnie winnice dzięki takim kontraktom mogły uzyskać środki pieniężne, a kupujący – wina trudno dostępne w handlu; beczki z winem przeznaczonym do zakupu en primeur dostępne są dla dziennikarzy i dużych odbiorców hurtowych na wiosnę, po zbiorze (bordeaux oferowane są w maju i czerwcu, burgundy na początku stycznia, 16 miesięcy po zbiorach); w najlepszych latach wino zakupione en primeur daje inwestorowi najwyższy zwrot zainwestowanych pieniędzy; ten rodzaj zakupu powinien obejmować tylko renomowanych sprzedawców i importerów; na ogół wina sprzedawane są w transzach, w różnych cenach, w zależności od wyceny pierwszej transzy; przykładem mogą być bordeaux futures: rocznik 1997 wyceniono za wysoko i w następnych latach cena tych win spadła, przeciwnie było z rocznikiem 2000 – początkowe transze wyceniono zbyt nisko, a inwestorzy zarobili na tych winach, nawet kupując je w drugich i kolejnych transzach; wine futures są specjalnością win bordoskich, coraz częściej win burgundzkich, z Doliny Rodanu, wielkich win włoskich, kalifornijskich i porto vintage; niektóre wielkie burgundy (bywa, że jest ich tylko 200–300 skrzynek) zakupione w kontrakcie terminowym znikają w prywatnych piwnicach i rzadko lub wcale nie pojawiają się ponownie na rynku; → primeur