futures

(ang.) w odniesieniu do wina oznacza jego zakup przed zabutelkowaniem; achat en primeur