zachmurzone, zachmurzenie

wino zamglone lub przyćmione, z pływającymi cząstkami powstałymi w procesie jego produkcji – przeciwieństwo wina przejrzystego, błyszczącego, czystego, bez zawiesin; oznaka braku przezroczystości wina; ten brak przejrzystości bywa często wynikiem nadmiaru zawartego w każdym winie białka, które weszło w reakcje z taninami; tego rodzaju wady wina usuwa się zwykle za pomocą środków wiążących białko, np. bentonitu, i usuwa poprzez filtrowanie; we współczesnych przemysłowych, technologicznych czasach przykłady nie całkiem klarownych win są już rzadkością, takie zamglenie może pojawić się najwyżej w winach niefiltrowanych; teoretycznie brak klarowności może być także początkiem choroby wina; jeśli to zamglenie łączy się z nieprzyjemnym smakiem, może to oznaczać, że w winie są bakterie i jest ono zepsute; z. jest także oczywistą cechą vin bourru, win o niezakończonej fermentacji, w których obecne są jeszcze drożdże winne; nie ma to nic wspólnego z powstałym z wiekiem osadem, który także może spowodować zachmurzenie wina wskutek nieostrożnej dekantacji; metoda wiejska; żelazo; mętne