tawny

(ang.) określenie odnoszące się do win, które podczas dojrzewania zmieniły kolor z czerwonego na rdzawobrązowy; także styl porto (porto tawny) dojrzewanego długo w beczce; tuilé