rodzynki

aromat owocowy (owoce suszone); wino o smaku i zapachu rodzynek; bogate, skoncentrowane, lekko skarmelizowane; znak raczej prostego, niezbyt wyjątkowego stołowego wina pochodzącego z ciepłego klimatu, szczególnie gdy winogrona lekko przesuszą się na krzaku z powodu dużych upałów; zdecydowanie pozytywny, typowy element mieszaniny smakowej w klasycznych, deserowych winach tokajskich, muszkatach, winach z późnego zbioru, winach wzmacnianych, np. porto, sherry; w większości win wytrawnych smak ten uważa się za skazę; passérillage