płynność wina

p.w. jest wizualną miarą gęstości wina; wino może mieć skondensowany aromatsmak, dużą zawartość tanin, być bogate, ciężkie lub wodnistecienkie; p.w. charakteryzuje jego lepkość, którą obserwuje się, kręcąc kieliszkiem; przyczyną lepkości jest głównie alkohol, glicerolcukry, jej objawem są „łezki” czy „nóżki” spływające po wewnętrznej ściance kieliszka: ich liczba jest proporcjonalna do lepkości wina; nie trzeba przeceniać tego zjawiska; gęste; oleiste; zmysł dotyku