otwarcie (się) wina

oznacza pełne ujawnienie charakteru aromatycznego wina; niektóre butelki dojrzewającego wina zaraz po otwarciu i nalaniu wina do kieliszka nie okazują swego bogactwa smaków i aromatów, pozostają zamknięte; smak i zapach wina na ogół zmienia się dopiero kilka minut po otwarciu, np. może całkiem zniknąć zapach siarki, a po po kilku minutach mogą pojawić się w kieliszku często wysublimowane, nieoczekiwane zapachy i smaki; to fenomenalne zjawisko związane z otwarciem butelki może szybko zniknąć (nawet już po 30 min), a wino stać się płaskie, mało interesujące; nieme; napowietrzanie wina; kruche wino; faza zamknięcia