niezrównoważone

przeciwieństwo wina zrównoważonego (równowaga); wino, któremu brakuje jakiegoś elementu, najczęściej jednak takie, w którym jeden element dominuje nad drugim, np. jest zbyt taniczne, ma zbyt wysoką kwasowość lub brak mu owocowości; elementami tymi mogą być kwasy, taniny, alkohol, cukier resztkowy (w białym winie); warto pamiętać, że kwasy i taniny zwiększają brak równowagi, natomiast kwasy i cukier doskonale się równoważą