FESTUS Wine & Spirits since 1996 - sklep z winem

FESTUS - sklep z winami - importer win oraz alkoholi mocnych

négociant-éleveur

(fr.) handlarz winem kupujący wina we wczesnej fazie produkcji: kupażuje je (kupaż), poddaje dojrzewaniu i w końcu butelkuje; często działa pod własną marką handlową; wielu n.-é. posiada także własne winnice; rola n.-é. rośnie w rejonach o dużym rozdrobnieniu działek, np. w Burgundii, gdzie tworzą oni wzorcowe wina; takich domów kupieckich w samym Bordeaux jest ok. 400; domy kupieckie od wieków reprezentują dużą siłę ekonomiczną i finansową; znane są w Bordeaux jako „place de Bordeaux”; syndykaty kupców z Libourne i Bordeaux komercjalizują ponad 70% win regionu i eksportują je do 160 krajów; ze względu na możliwości finansowe n.-é. są w stanie utrzymywać duże zapasy kosztownych roczników crus classées; mieszanie wina; assemblage


POKAŻ: