gryzące

wino agresywne, ostre, drażniące, o dużej zawartości kwasów (także kwasów lotnych); termin degustacyjny oznaczający silny atak kwasów lub kwasów i tanin na podniebienie; cecha tolerowana tylko w dobrych, pełnych ciała, bogatych, młodych winach o dużym potencjale starzenia; zasadniczo wina takie łagodnieją z wiekiem; może także świadczyć o zbyt dużej zawartości dwutlenku siarki; duże stężenie kwasów lotnych wykazują niektóre stare madery