gewächs

(niem.) odpowiednik francuskich cru; Großes Gewächs (grand cru), Erstes Gewächs (premier cru); dla klienta jest to wskazówka o wysokiej klasie wina pochodzącego od najlepszych producentów, z gron z najlepszych działek i wytworzone pod surową kontrolą właściwych instytucji winiarskich; przykładem mogą być znakomite rieslingi Roberta Weila lub z schloss Vollrads w Rheingau; wśród winiarzy niemieckich nie ma powszechnej zgody co do terminologii Großes Gewächs i Erstes Gewächs; część winiarzy wybrało ogólniejszy termin Erste Lage, a nie Großes Gewächs; niezależnie od różnic terminologicznych wina tak sklasyfikowane muszą m.in. pochodzić z najwyżej klasyfikowanych winnic o wydajności nie większej niż 50 hl/ha, z określonych prawem odmian winorośli, muszą być wytwarzane za pomocą tradycyjnych technik winiarskich, podlegać dodatkowej kontroli, a minimalna waga moszczu nie może być mniejsza niż ekwiwalent dla win spätlese; VDP