fondu

(fr.) francuzi określają tak niezwykle harmonijne, miękkie, dosłownie rozpływające się w ustach, homogeniczne, przede wszystkim czerwone, dojrzałe wina znajdujące się w swoim apogeum; często dotyczy to tanin, które są niezwykle przyjemne, utraciły całą swoją agresywność i cechy ściągające; najbliższe temu określeniu mogą być zrównoważone (równowaga), gładkie