film

koloidalny nalot na powierzchni wina wskazujący na chorobę lub wadę wina; nie ma nic wspólnego z warstwą flor na powierzchni sherry fino czy vin jaune