arroba

(hiszp.) miara ciężaru winogron, odpowiednik 27 lbs, czyli około 12,5 kg lub miara pojemności wina; w Jerez a. jest istotną miarą pojemności stosowaną przy sporządzaniu odpowiednich kupaży sherry; odniesieniem dla nich nie jest bota, lecz właśnie a.; 30 a. odpowiada jednej 500-litrowej bota; w XVIII w. standardowy kupaż jednej bota sherry składał się z 2 a. aguardiente, 4 a. PX, 2 a. vino de color, pozostałą część stanowiło 22 a. wyselekcjonowanej sherry (30 a. minus 8 wymienionych, czyli 22 a.); w zależności od regionu i zastosowania bota może odpowiadać pojemności od 30 do 40 a.