żywiołowy

obfity, bujny aromat, niekiedy wyczuwalny nawet w pomieszczeniu, w którym odbywa się degustacja, już przy wlewaniu wina do kieliszka; trwałość aromatyczna takiego wina (caudalie) może wynosić od kilku minut do kilku godzin; w takim przypadku określenie aromatu następuje nawet z pominięciem klasycznych faz degustacji węchowej; taki ż. aromat mają m.in. niektóre wielkie porto, wina lodowe (eiswein) czy gewürztraminery; intensywność węchowa