trocken

(niem.) wytrawne; wino zgodnie z przepisami unijnymi zawierające cukier resztkowy (Restsüsse) w ilości 0–4 g/l, a w szczególnych przypadkach 9 g/l (jeśli są spełnione wymagania w zakresie odpowiedniego poziomu kwasowości); niekiedy dla rozróżnienia stosuje się żółtą banderolę ułatwiającą ich identyfikację; halbtrocken