tablice roczników

lista zawierająca informacje o winach (na ogół przedstawiona chronologicznie i zwięźle) wytworzonych w określonym przedziale lat, uwzględniająca w ocenie wartości win; źródło skompresowanej informacji niekiedy pozwalające uniknąć wydatków na zakup win, szczególnie tych cennych, które mają być otwarte po 10 czy 20 latach; system ten na ogół stosuje się w krajach o klimacie umiarkowanym, gdzie mimo wszelkich starań winiarzy zmienność klimatyczna może mieć poważny wpływ na dojrzałość winogron, a tym samym na jakość przyszłego wina; w niektórych tablicach podaje się też przedział czasowy stanowiący o potencjale dojrzewania, w którym wino może osiągnąć pełnię swej dojrzałości, np. wino Cheval blanc (z Saint-Emilion) z 1947 r. oceniono na 100 punktów z potencjałem starzenia do 2040 roku (!): nie oznacza to oczywiście, że musi ono dotrwać w pięknym stanie do tego roku; z oczywistych powodów tabele takie zawierają informacje uśrednione; nie należy jednoznacznie sugerować się danymi z t.r.: rocznik wina oceniony w nich jako średni (nie klasyczny, nadzwyczajny) może zniechęcić do zakupu danego wina, a warto pamiętać, że niektóre wina w danym regionie, mimo niekorzystnej ogólnej oceny wynikającej z t.r., mogą być znakomite i odwotnie – również w doskonałym roczniku mogą znaleźć się apelacje w danym regionie, z których wina z różnych powodów są wyraźnie gorsze; w Bordeaux jest 290 tys. ha winnic o różnych glebach, różnym mikroklimacie, o różnych warunkach pogodowych w okresie wegetacji i podczas zbiorów, obsadzonych różnymi odmianami winorośli, nie jest więc możliwe scharakteryzowanie wszystkich wyprodukowanych w tym obszarze win za pomocą jednej liczby; wiele t.r. sporządzanych jest przez ludzi lub instytucje mające interes w promowaniu win danego kraju czy regionu; t.r. należy traktować więc wyłącznie jako wskazówkę w wyborze win, ponieważ w tym samym regionie winiarskim, ale w różnych jego apelacjach, wina mogą różnić się znacznie