semi-generic

(ang.) oficjalne określenie używane w Stanach Zjednoczonych w stosunku do specyficznych 17 typów win, w większości odnoszących się do dobrze znanych europejskich regionów winiarskich: angelica (od los engeles, historycznej nazwy win z Kalifornii); burgundy, chablis, champagne, chianti, claret; haut-sauternes, madeira, malaga, marsala, mosel, port, rhine, sauternes, sherry i tokaj; nazwy te mogą być użyte tylko wtedy, gdy obok apelacji, np. Champagne, pojawi się nazwa rzeczywistego pochodzenia wina, np. Kalifornia (California Champagne); w ostatnich 30 latach, wraz z rozpowszechnieniem nazw odmianowych, nazwy s.-g. w większości wyszły z użycia; w niektórych stanach amerykańskich przepisy zabraniają używania nazw s.-g. na swoim terytorium; ponadto oryginalne, własne nazwy AVA, stają się rozpoznawalne w świecie i to one są przedmiotem ochrony prawnej w Stanach Zjednoczonych i poza nimi; w 1993 r. Australia zgodziła się zaniechać wykorzystywania europejskich nazw apelacji i win, a kraje Unii Europejskiej zaprzestały stosowania w nazwach swych win terminu „tokaj”; générique; mission grapes