oryginalne

nieprecyzyjne wyrażenie określające wino wyróżniające się spośród innych