osmoza odwrócona

jedna z metod koncentracji moszczu lub wina, wykorzystująca zjawisko odwrotne do spontanicznej osmozy; polega na wymuszonej dyfuzji moszczu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu przez membranę półprzepuszczalną; metoda stosowana od 2008 r. tylko w przypadku win czerwonych; ilość usuniętej wody nie może przekroczyć 10% oraz nie może zwiększyć stężenia alkoholu więcej niż 2%; istnieją mało obiecujące próby stosowania o.o. do koncentracji cukrów w winach słodkich; niestety metoda ta w pewnym stopniu powoduje utratę cennych, lotnych składników wina; o.o. używa się także m.in. do przemysłowego odsalania wody morskiej; passerillage; passito; zamrażanie