Oechsle, skala Oechslego

symb. Oe; skala pomiaru cukru w moszczu bazująca na jego gęstości; służy do tego areometr Oechslego (1774–1852) wskazujący na liczbę gramów alkoholu możliwych do uzyskania z 1 dcm3 moszczu po całkowitym odfermentowaniu cukru; w Niemczech waga moszczu decyduje o możliwości sklasyfikowania wina w grupie Prädikat; stopień Oechsle’go wskazuje różnicę między ciężarem właściwym moszczu a ciężarem właściwym wody; podobnie jak skala Brixa odnosi się do całkowitej gęstości moszczu gronowego, stopnie Oechsle’go wskazują gęstość moszczu wyrażoną w gramach na litr i pomniejszoną o 1000, np. 80°Oe oznacza moszcz gronowy o gęstości 1080 g/l; podstawowa skala używana w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu, służąca do określenia poziomu dojrzałości winogron; QmP; KMW; Baumé; brix; waga moszczu