brix, briks, Bx, skala Brixa

jednostka gęstości służąca do pomiaru zawartości cukru w moszczu; stężenie alkoholu w przyszłym winie wylicza się w przybliżeniu mnożąc ilość stopni Brixa w moszczu przez wskaźnik 0,55 → Baumé, Oechsle, KMW, waga moszczu